Spreekuur houders

Over leven met kanker

Bij ons kun je er over praten

Stel je vragen aan een gespecialiseerde gesprekpartner

Heb je vragen over fysieke, sociale, financiële of werk gerelateerde gevolgen van kanker? Heb je behoefte aan iemand die met je meedenkt? Diverse gespecialiseerde gesprekspartners zijn aan Stichting ‘kLEEF! verbonden. Zij hebben ruime ervaring, ieder op zijn of haar vakgebied. Je kunt jouw vragen voorleggen aan onze (oud) notaris, (oud) huisarts/systeemtherapeut, mammacareverpleegkundige, voedingsdeskundige, financieel specialist, psycholoog/orthopedagoog of verzekeringsarts/HR adviseur.
Onze gesprekspartners zijn niet gebonden aan een instantie of bedrijf. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden.

Werk en re-integratie

Erna

Erna heeft de HBO studie Academie Mens & Arbeid afgerond en daarna begonnen als intercedent en later als HR adviseur. Na het volgen van de opleiding Regie op Verzuim is ze zich gaan specialiseren op het gebied van verzuim en re-integratie.

Ruud

Ruud is verzekeringsarts bij het UWV en kan vragen beantwoorden over re-integratie en arbeids(on)geschiktheid.

De diagnose kanker heeft een grote impact. Dit heeft in bijna alle gevallen ook gevolgen voor je werk. Er zullen dus veel vragen zijn over hoe dit valt in te passen en wat de gevolgen verder zijn. Erna en Ruud kunnen vragen beantwoorden over werk, regelgeving, instanties, onzekerheden e.d.

Op afspraak zijn zij aanwezig in het inloophuis om jouw vragen te beantwoorden. Je kunt hiervoor contact met ons op via info@stichtingkleef.nl of telefonisch (055) 576 26 76. Of loop bij ons binnen, Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.

Intimiteit en seksualiteit

Nelleke

Nelleke heeft 20 jaar als huisarts in Apeldoorn gewerkt. Ze is ook systeemtherapeut en heeft ruime ervaring in de psychiatrie. Daar begeleide ze als systeemtherapeut mensen met  relatieproblemen en seksuele problemen.

De diagnose kanker verandert veel levens, zowel voor patiënt als voor naasten.

Ook intimiteit en seksualiteit kunnen daardoor veranderen. Het is niet vreemd dat het naar de achtergrond verdwijnt. En als het leven verder gaat en er weer ruimte voor komt, blijkt misschien dat het niet meer is zoals het was. Praten over die veranderingen en de impact van kanker hierop is niet altijd makkelijk. Hoe doe je dat? En met wie?

Nelleke kan uw vragen hierover beantwoorden. Op afspraak is zij aanwezig in het inloophuis. Je kunt bellen naar (055) 576 26 76 voor een afspraak of mailen naar info@stichtingkleef.nl of loop bij ons binnen, Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.

Psycholoog / Orthopedagoog

Manja

Manja is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Na als zodanig enige jaren gewerkt te hebben in het voormalige Julianaziekenhuis, heeft ze een postdoctorale opleiding tot psycholoog/psychotherapeut afgerond. Dit met aandacht voor de systeemkant van de problematiek. Vervolgens heeft Manja vele jaren als psychotherapeut in een zelfstandige praktijk in Apeldoorn gewerkt. Zowel partners als kinderen konden waar nodig betrokken worden bij de zorg. Bij ‘kLEEF! kunnen in gesprekken vragen en zorgen van de gast met betrekking tot het gezin besproken worden. Het perspectief van naasten (kinderen en partners) en de omgang daarmee, kan aan de orde komen. Zij kunnen, als de gast dit wenst, aan het gesprek deelnemen.

(Jonge) gezinnen waarvan een van de ouders kanker heeft, doen steeds vaker een beroep op de expertise van Stichting ‘kLEEF!. Ze komen voor zichzelf maar vaak ook voor advies met betrekking tot de kinderen.

Manja kan vragen beantwoorden die er spelen in het (jonge) gezin. Zowel de kinderen als de zieke ouder en de partner kunnen bij ons terecht.

Op afspraak is zij aanwezig in het inloophuis om jouw vragen te beantwoorden. Je kunt hiervoor contact met ons op via info@stichtingkleef.nl of telefonisch (055) 576 26 76. Of loop bij ons binnen, Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.

Voedingsdeskundige

Ria

Ria heeft aan de Hogeschool van Amsterdam de hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek met succes afgerond. Het beroep van diëtist heeft zij op verschillende werkvelden uitgevoerd: de eerste jaren is zij in ziekenhuizen werkzaam geweest en later is ze een eigen praktijk gestart.

Als je kanker hebt kan je bij ons terecht met vragen over voeding. Hierbij ligt de nadruk op algemene vragen, gericht op wat bij kanker zich voordoet: aankomen, afvallen, misselijkheid, slechte eetlust, moeilijk slikken, veranderde smaak etc. Onze diëtiste Ria kan je daarbij verder helpen. Zij geeft geen specifieke voedingsadviezen gericht op de behandeling, in dat geval wordt je verwezen naar de behandelaar.

Mensen met kanker kunnen een afspraak plannen via telefoonnummer (055) 576 26 76 of mail info@stichtingkleef.nl.

(oud) Notaris

Leo

Leo is (oud) notaris en gespecialiseerd in erfrecht en familierecht. Als (oud) notaris is hij niet meer gebonden aan een notariaat en is hij onafhankelijk in zijn advies.

Heb je vragen over het levenstestament, testament of nalatenschap? Wat zijn dit, wanneer ga ik daar aandacht aan geven en hoe doe ik dat dan? In het levenstestament leg je vast wat je belangrijk vindt tijdens het laatste stuk van jouw leven, wat je wilt regelen en wie je het vertrouwen geeft om dat namens jou te doen wanneer je dat zelf niet meer kunt. Misschien heb je vragen over het testament of over jouw nalatenschap. 

Op afspraak is Leo aanwezig in het inloophuis om jouw vragen te beantwoorden. Je kunt hiervoor contact met ons op via info@stichtingkleef.nl of telefonisch (055) 576 26 76. Of loop bij ons binnen, Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.

Financieel specialist

Henny

Henny is afgestudeerd als Certified Financial Planner en is werkzaam bij een bankinstelling als financieel adviseur. In het dagelijks leven spreekt zij klanten met allerlei vraagstukken op financieel gebied. 

Hans

Hans is afgestuurd aan de Universiteit van Amsterdam en is werkzaam als Financieel Planner bij een bankinstelling.

De diagnose kanker zet het leven op zijn kop. Je (en jouw gezin) gaat een onzekere tijd tegemoet. Ziek zijn kost energie, tijd en helaas ook geld. Er kan veel op je af komen en de situatie kan veel vragen oproepen.

  • Met welke financiële gevolgen kun je geconfronteerd worden?
  • Hoe zit de ziektewet in elkaar en wat is de invloed hiervan op mijn inkomen?
  • Hoe houd je jouw administratie overzichtelijk als je druk bent met overleven?
  • Er zijn regelingen waar je gebruik van kunt maken, maar waar kun je informatie en hulp vinden?

Henny en Hans zijn financiele specialisten bij ons en kunnen antwoord geven op financiële vragen en daarmee onzekerheid wegnemen. Ze nemen je financiële situatie met je door en denken met je mee.  Zo kun je zich meer richten op je herstel.

Voor het maken van een afspraak kun je contact met ons opnemen via info@stichtingkleef.nl of telefonisch (055) 576 26 76. Of loop bij ons binnen, Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.

Mammacare verpleegkundige

De diagnose kanker zet het leven op zijn kop. Er kan veel op je af komen en de situatie kan veel vragen oproepen. Speciaal voor (ex) borstkankerpatiënten is de Mammacareverpleegkundige van Gelre ziekenhuizen regelmatig op donderdag aanwezig in ons inloophuis. In een individueel gesprek kun je vragen over hoe te leven met en na borstkanker met haar bespreken.

Voor het maken van een afspraak kun je contact met ons opnemen via info@stichtingkleef.nl of telefonisch (055) 576 26 76. Of loop bij ons binnen, Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.