Waar tijd en aandacht centraal staat

Steun ons

Wij zijn als inloophuis afhankelijk van giften en sponsoring.

Activiteiten voor onze gasten

Doneren? Ja, graag!

Vrijwilligers

Met oprechte aandacht

Tijd, aandacht en een luisterend oor

Doelstelling

Onze 30 gastvrouwen en gastheren ontvangen de gasten en gaan met hen in gesprek. Ze bieden oprechte aandacht en tijd en vooral een luisterend oor. Onze gastvrouwen en heren zijn allemaal getraind voor het werk met (ernstig) zieke mensen, hun naasten en nabestaanden. Naast deze groep gastvrouwen en heren die het hart van onze organisatie vormen, werken er nog vele docenten/activiteitenbegeleiders bij ons.

Als je als gast graag lotgenoten ontmoet, bijvoorbeeld iemand die dezelfde vorm van kanker heeft of in een zelfde fase van het ziekte proces zit, of net als jij partner of nabestaande is, dan kun je bij ons terecht. Wij proberen gasten met elkaar in contact te brengen voor steun en uitwisseling.

Juist in ons huis, waar warmte en aandacht centraal staat is het fijn anderen te ontmoeten. We gaan uit van de veerkracht van de mensen zelf, we lopen een stukje mee op het pad. Er is ruimte voor verdriet maar vaak horen we van de gasten dat we een open, warme en lichte plek zijn waar een ieder terecht kan.

Organisatie huis

Stichting ‘kLEEF! bestaat uit een grote groep vrijwillige gastvrouwen en gastheren, medewerkers, docenten, spreekuurhouders, geestelijk begeleiders en begeleiders van gespreksgroepen en ontmoetingsbijeenkomsten. Zij worden ondersteund en begeleid door een coördinator, directeur en het bestuur.

Roparunhuis Auke van der Veen

Stichting Roparun heeft het pand aan de Vosselmanstraat voor ons aangekocht en is aan ons geschonken. En heeft ons daarmee in staat gesteld om in 2006 de deuren van het inloophuis te openen. De Apeldoornse ondernemer Auke van der Veen heeft met zijn financiële bijdrage de start van ons werk mogelijk gemaakt.