ANBI Status en beleidsplan

Erkend

ANBI Status

Stichting ‘kLEEF! Is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 08113180. De belastingdienst heeft de Stichting per 18-11-2009 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, A.N.B.I./RSIN nr. 8118.49.892 .

Stichting ‘kLEEF! is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling. Stichting ‘kLEEF! betaalt daarom over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting. Giften aan Stichting ‘kLEEF! komen bij de donateurs in aanmerking voor belastingaftrek.

Het Roparunhuis Auke van der Veen

Beleidsplan

Het inloophuis is sinds 1 oktober 2004 open. In de loop van de afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat er behoefte is aan een inloophuis als het onze. De organisatie is professioneler geworden. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. De naam ‘kLEEF! is bij velen in Apeldoorn bekend.

Er zijn echter nog voldoende uitdagingen in deze veranderde omgeving. Door organisaties maar ook door particulieren worden activiteiten aangeboden zoal die door ‘kLEEF! al vele jaren aangeboden worden.

Wij onderscheiden ons en zullen dit zeker blijven doen door onze gasten, mensen met kanker, hun naasten en nabestaande centraal te stellen. Onze uitdaging is en blijft steeds weer met nieuwe initiatieven te komen voor onze gasten en goed te luisteren waar gasten behoefte aan hebben. Door onze kleinschaligheid kunnen wij snel op de vraag inspelen

Het blijft een uitdaging om meer potentiele gasten te bereiken. Wij denken dat met onze vernieuwde website en het periodiek vertonen van korte films op de website, wij steeds meer mensen met kanker zullen bereiken. Daarnaast spelen social media een steeds belangrijker rol in de communicatie naar buiten. Wij blijven doorgaan ‘kLEEF! waar mogelijk te presenteren aan de inwoners van Apeldoorn.

Onze relatie met de professionals in de zorg is goed te noemen. Wij blijven steeds alert op nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

‘kLEEF! is een vrijwilligersorganisatie. De inkomsten van ‘kLEEF! bestaan voornamelijk uit giften en donaties. Ons beleid om veel aandacht te schenken aan onze sponsors zetten wij zeker voort. We merken dat aandacht op prijs gesteld wordt en we denken ons ook daarin te onderscheiden van anderen.

Het inloophuis is een prachtig huis met gemotiveerde vrijwilligers en medewerkers. Wij zijn er trots op en ervan overtuigd dat dit basis is om ook in de toekomst onze gasten te kunnen ondersteunen en bij te staan in een moeilijke fase in hun leven.

Een compliment aan alle vrijwilligers en medewerkers die er voor zorgen dat het inloophuis niet meer weg te denken is in de Apeldoornse samenleving.

Bestuur en directie
Stichting ‘kLEEF!
Roparunhuis Auke van der Veen

Financien

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening 2021.