Onze gespreks partners

Gesprekspartners

Met ons kun je er over praten

Kanker hebben kan een eenzaam proces zijn. Bij Stichting ‘kLEEF! werken professionele gesprekspartners. Als je behoefte hebt om met een buitenstaander te praten over alles wat je bezighoudt tijdens en na het ziek zijn, kun je hierover een afspraak maken.

Gesprekspartners

Helene Enthoven

Helene Enthoven

Professionele gesprekspartner

Helene Enthoven studeerde medische sociologie aan de Universiteit van Groningen. Vervolgens behaalde zij haar doctoraal examen aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht (1995). Zij werkte mee aan diverse onderzoeken naar kwaliteit van zorg en was werkzaam in de terminale zorg. Sinds 2004 is zij werkzaam bij Stichting ‘kLEEF!. De laatste jaren heeft zij in de functie van geestelijk begeleider individuele gesprekken gevoerd met gasten – mensen met kanker, maar ook partners en nabestaanden. Daarnaast heeft zij diverse groepen begeleid, zoals jonge mensen met kanker, partners van mensen met kanker en nabestaanden.

Nelleke van Eerten

Nelleke van Eerten

Professionele gesprekspartner

Nelleke van Eerten heeft 20 jaar als huisarts in Apeldoorn gewerkt, is systeemtherapeut en heeft ruime ervaring in de psychiatrie. Daar begeleide ze als systeemtherapeut mensen met  relatieproblemen en seksuele problemen.

Manja van Montfoort

Manja van Montfoort

Professionele gesprekspartner

Manja van Montfoort is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Na als zodanig enige jaren gewerkt te hebben in het voormalige Julianaziekenhuis, heeft ze een postdoctorale opleiding tot psycholoog/psychotherapeut afgerond. Dit met aandacht voor de systeemkant van de problematiek. Vervolgens heeft Manja vele jaren als psychotherapeut in een zelfstandige praktijk in Apeldoorn gewerkt. Zowel partners als kinderen konden waar nodig betrokken worden bij de zorg. Bij 'kLEEF! kunnen in gesprekken vragen en zorgen van de gast met betrekking tot het gezin besproken worden. Het perspectief van naasten (kinderen en partners) en de omgang daarmee, kan aan de orde komen. Zij kunnen, als de gast dit wenst, aan het gesprek deelnemen.

Elma van Leeuwen

Elma van Leeuwen

Professionele gesprekspartner

Elma van Leeuwen is verpleegkundige en heeft ruim 20 jaar in de huisartsenpraktijk gewerkt. Hier heeft ze ervaren dat een mens meer is dan zijn ziekte en hoe belangrijk het is om hier tijd voor te hebben. Om daar meer vorm en inhoud aan te geven, heeft ze de opleiding ZIngeving en Spiritualiteit aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen gevolgd. Ze werkt sinds 2014 bij ‘kLEEF! en heeft vanuit verschillende rollen het huis leren kennen.

Tineke Breuer

Tineke Breuer

Professionele gesprekspartner

Tineke Breuer studeerde af als maatschappelijk werker aan de Sociale Academie de Nijenburgh te Culemborg, met als specialisatie medisch maatschappelijk werk. Later nog gevolgd door eenleergang medisch maatschappelijk werk aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Op latere leeftijd heeft zij ook nog HBO Theologie, studierichting Geestelijke Verzorging, afgerond aan Fontys Hogeschool. Zij is in diverse functies in de gezondheidszorg werkzaam geweest. Onder andere als coördinator van een buddyproject voor mensen met Aids en coördinator in het hospice in Zutphen. Ook heeft ze diverse lotgenotengroepen begeleid o.a.v oor mensen met een CVA en rouwverwerking voor nabestaanden.

Aletta

Aletta

Professionele gesprekspartner

Leo Kok

Leo Kok

Professionele gesprekspartner

Sander Gijzel

Sander Gijzel

Professionele gesprekspartner

Hans Moor

Hans Moor

Professionele gesprekspartner

Ria van Katwijk

Ria van Katwijk

Professionele gesprekspartner

Wietske

Wietske

Professionele gesprekspartner