Klik hier voor nadere informatie
of om u aan te melden

Ouders met kanker en een jong gezin worden geconfronteerd met moeilijke vragen. Bijvoorbeeld vragen als hoe ga je om met kanker in het gezin? Hoe informeer je je kinderen over kanker? Welke dingen vertel je wel en welke dingen niet.

Bij 'kLEEF! kunt u ervaringen uitwisselen met andere ouders die in dezelfde situatie zitten. Binnenkort is er een ontmoetingsbijeenkomst in ons inloophuis om elkaar te spreken onder deskundige begeleiding.
Meer weten? Klik dan hier voor meer informatie.