Zomer bij ‘kLEEF!

De zomermaanden betekenen voor ons inloophuis dat wij in de maanden juli en augustus 2020 ’s ochtends geopend zijn van 9.30 tot 13.00 uur. Dit gaat in op maandag 29 juni.
Vanaf maandag 7 september is ons huis op maandag, dinsdag en donderdag ook ´s middags weer geopend.

Stichting Kleef is op zoek naar een begeleider gespreksgroepen voor 1 á 2 dagdelen. 
Wij kijken uit naar een nieuwe collega die onze huidige gespreksgroepen kan gaan begeleiden en nieuwe groepen gaat opzetten.

Klik hier voor een uitgebreide vacaturetekst: Begeleider gespreksgroepen