Zomer bij ‘kLEEF!

De zomermaanden betekenen voor ons inloophuis dat wij in de maanden juli en augustus 2020 ’s ochtends geopend zijn van 9.30 tot 13.00 uur. Dit gaat in op maandag 29 juni.
Vanaf maandag 7 september is ons huis op maandag, dinsdag en donderdag ook ´s middags weer geopend.

Spreekuur oud notaris Leo Kok

Heeft u vragen over het levenstestament, testament of nalatenschap? Wat zijn dit, wanneer ga ik daar aandacht aan geven en hoe doe ik dat dan? 
In het levenstestament legt u vast wat u belangrijk vindt tijdens het laatste stuk van uw leven, wat u wilt regelen en wie u het vertrouwen geeft om dat namens u te doen wanneer u dat zelf niet meer kunt.
Misschien heeft u vragen over het testament of over uw nalatenschap. Leo Kok is oud-notaris en gespecialiseerd in erfrecht en familierecht. 

Op dinsdagmiddag is hij aanwezig in het inloophuis om uw vragen te beantwoorden. U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.