sk1     

              


Als kanker je treft

Over 'kLEEF

Onze 30 gastvrouwen en gastheren ontvangen de gasten en gaan met hen in gesprek, ze bieden oprechte aandacht en tijd en vooral een luisterend oor. Onze gastvrouwen en heren zijn allemaal getraind voor het werk met (ernstig) zieke mensen, hun naasten en nabestaanden. Naast deze groep gastvrouwen en heren die het hart van onze organisatie vormen werken er nog vele docenten/activiteiten begeleiders bij ons.

Zoals:
Schilder- en tekendocenten, yoga en mindfulness trainers, beweegcoaches (fysiotherapeuten), masseurs, koorleiders en pianisten, wandel begeleiders, professionele gesprekspartners en gespreksleiders van groepen, koks, leden van de keuken commissie voor onze lunches, een schoonheidsspecialiste (voor gasten die problemen hebben met huid, nagels en haar tijdens of na hun behandeling).
Maar ook spreekuurhouders zoals een oud notaris (voor vragen over o.m levenstestamenten), diëtiste, financieel adviseur (voor mensen die door hun ziekte financiële vragen of problemen hebben), orthopedagoog/klinisch psycholoog (voor vragen van zieke (jonge) ouders en het gezin) en een (oud)huisarts/vertrouwenspersoon (over vragen op het gebied van werkomgeving, re-integratie of arbeids(on)geschiktheid).

Al onze gesprekken, zowel individueel als de gespreksgroepen, ontmoetingsbijeenkomsten en spreekuren zijn gratis. Vanzelfsprekend gaat het op afspraak. Wij werken zonder wachtlijsten en onze gasten kunnen veelal vrijwel direct een afspraak maken.

Verder werken bij ons nog ICT en website ondersteuners en klussenmannen. Tenslotte bestaat ons (vrijwillige) bestuur uit vijf leden.
Al deze mensen zijn vrijwilligers (veelal met een professionele achtergrond) met ervaring in de oncologie.

Als externe medewerker werkt bij ons nog een mammacare verpleegkundige uit het Gelre ziekenhuis. Zij heeft haar spreekuren in ons huis en begeleidt maandelijks ontmoetingsbijeenkomsten samen met een medewerker van ‘kLEEF! aan de hand van verschillende thema s. Ook met deze verpleegkundige en onze samenwerking met het Gelre ziekenhuis zijn we erg blij. Een mooie aanvulling op ons team.

Wij zijn voor ons voortbestaan nagenoeg geheel afhankelijk van giften. Daarom is een gift of een donatie zeer welkom !

Als je als gast graag lotgenoten ontmoet, iemand die dezelfde vorm van kanker heeft, of in een zelfde fase van het ziekte proces, of net als jou partner of nabestaande is, laat het ons weten. Wij proberen vooral ook gasten met elkaar in contact te brengen voor steun en uitwisseling.
Juist in ons huis, waar warmte en aandacht centraal staat is het fijn anderen te ontmoeten. We gaan uit van de veerkracht van de mensen zelf, we lopen een stukje mee op het pad. Er is ruimte voor verdriet maar vaak horen we van de gasten dat we een open, warme en lichte plek zijn waar een ieder terecht kan.