sk1     

              


Als kanker je treft

Bestuur

Het bestuur van Stichting 'kLEEF! bestaat uit de volgende personen:

  • W.H. (Wim) Bouma, voorzitter
  • C. (Nita) Bosschart-Wolfswinkel, secretaris
  • M.G. (Gerbert) Hupkens, penningmeester
  • E.B.V. (Erik) Harleman

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele vergoeding noch vacatiegelden.

De directeur en coördinator zijn in loondienst van de Stichting ‘kLEEF!.

Zij worden gehonoreerd volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.