Klik hier voor nadere informatie
of om u aan te melden

Ontspanning

Wij organiseren diverse ontspannende activiteiten waaraan mensen die kanker hebben (gehad) hun naasten en nabestaanden kunnen deelnemen.

ontspanning1 LR