Klik hier voor nadere informatie
of om u aan te melden

zabawas logo'kLEEF! werft bij landelijke fondsen. Met succes, Zabawas zegt bijdrage toe ter ondersteuning.
Waar kLEEF! zich eerder vooral op lokale sponsoren richtte, heeft zij eind 2019 de stoute schoenen aangetrokken om te kijken of zij ook landelijke partijen kon interesseren voor een bijdrage aan het inloophuis.

Gerenommeerd fonds met verstand van zaken
Zabawas is een degelijk fonds dat zich onder andere richt op de medische wereld. Ondanks het feit dat kLEEF! geen directe medische handelingen verricht of onderzoek doet, was vanuit het fonds sympathie voor de thema's waarmee het inloophuis gasten ondersteund.  Voeding/bewegen/ontspanning/psychosociale ondersteuning, zijn stuk voor stuk zaken waarvan bewezen is dat het mensen helpt om te gaan met de verandering die het leven met (of na) kanker met zich meebrengt. 

Geestelijke begeleiding en vitaliteit gaan hand in hand
Met individuele gesprekken en groepsgesprekken staat de geestelijk begeleider van kLEEF! gasten op allerlei terreinen bij. Het delen van ervaringen en kennis met lotgenoten geeft houvast. Ook geeft het inzicht in de eigen situatie en mogelijkheden. Dat er behoefte aan is, bleek ook juist in deze tijd van Corona. Waar het inloophuis dat tijdelijk gesloten was, doorging met de gesprekken via videobellen met ZOOM.

Het hoofd gaat niet zonder het lijf en andersom, daarom krijgen gasten naast geestelijke begeleiding ook de mogelijkheid tot bewegen. De vitaliteitscoaches helpen mensen wekelijks om vitaal te blijven of weer te worden. Bewegen is van onschatbare waarde, het zorgt voor het even los komen van alle zorgen en gedachten en geeft daarnaast de mogelijkheid om zo vitaal mogelijk de (medische) behandeling in te gaan. Of tijdens en na de behandeling zo fit mogelijk te blijven. Vanzelfsprekend zijn ook deze sessies ook tijdens de crisis gewoon online doorgegaan. 

Gehonoreerd bedrag wordt goed besteed
Om ervoor te zorgen dat deze begeleiding die door professionele vrijwilligers wordt gedaan, kan worden bekostigd, heeft Zabawas een bedrag van €2.500,00 toegezegd. kLEEF! is ontzettend blij met deze impuls waarmee zij de zo gewaardeerde vakkrachten kan belonen voor hun inzet.