sk1     

              


Als kanker je treft

Eenmalige schenking

Omdat Stichting 'kLEEF! een Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) is, kun je als particulier deze schenking opvoeren als aftrekpost bij de berekening van uw inkomstenbelasting. Er is echter een drempel en er is een maximumgrens aan wat je fiscaal mag aftrekken.

Voor bedrijven gelden andere ficale voorwaarden.

Eenmalige schenking door particulieren.
Bij een éénmalige schenking gelden de volgende regels. Je neemt alle schenkingen aan erkende goede doelen tezamen. Wanneer het totaal van deze schenkingen meer bedraagt dan de drempel van 1% van je verzamelinkomen vóór aftrek van de persoongebonden aftrekposten, met een minimum van 60 euro dan kun je alles wat deze grens te boven gaat als aftrekpost opvoeren.
Er is echter een maximumgrens van 10% van je verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Voorbeeld eenmalige schenking:
De heer De Jong besluit om een eenmalige schenking te doen aan Stichting 'kLEEF! van
€ 1.000,-. Zijn verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek bedraagt
€ 36.000 per jaar. De schenking komt hiermee boven de 1% drempel uit. Daardoor komt de heer De Jong in aanmerking voor de schenkingsaftrek. Hij kan nu € 640,- aftrekken (€ 1.000 minus € 360,- (drempel van 1%)). Omdat de heer De Jong in de 42%-schijf van de inkomstenbelasting valt, krijgt hij € 269,- terug van de belasting.

Een éénmalige schenking kun je doen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer IBAN NL51 ABNA 0595 2561 47 ten name van Stichting 'KLEEF! te Apeldoorn.

Wil je meer weten over schenken aan Stichting 'kLEEF!, neem dan contact op met ons.

Wijziging wet- en regelgeving voorbehouden

Voor bedrijven gelden andere fiscale voorwaarden.