Klik hier voor nadere informatie
of om u aan te melden

Doelstelling

Stichting ‘kLEEF heeft als doelstelling mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen bij het optimaal houden van hun kwaliteit van leven. Als mensen te horen krijgen dat ze kanker hebben voelen ze zich vaak nog niet ziek. Maar de diagnose zet het leven wel op zijn kop, niet alleen voor degene die kanker heeft maar vaak ook van de directe omgeving. Onderzoek en ingrijpende behandelingen beheersen aanvankelijk het bestaan.

De wereld draait door maar hun leven staat als het ware even stil. Ons inloophuis is er voor mensen met kanker, voor, tijdens en na de behandelingen.

Het huis biedt ruimte en tijd om stil te staan bij alles wat men overkomen is. Er is aandacht voor verhalen van mensen, verhalen van ontreddering en onzekerheid. Ons huis is een open huis waar mensen de gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten, een huis waar men verdriet, angst en ook boosheid kan delen. Ook goed nieuws kan gevierd worden.

Een huis waar mensen in hun eigen tempo en op hun eigen manier een vorm kunnen zoeken om verder te gaan en zo een nieuwe balans te vinden in een veranderende situatie. Waar mensen hun eigen veerkracht opnieuw ontdekken en op die manier na verloop van tijd het inloophuis (definitief) achter zich kunnen laten om het gewone leven weer op te pakken.

Maar soms zijn de vooruitzichten niet goed. En komt de rouw en het verdriet over een leven zonder toekomstperspectief. En ook dan zijn wij er om steun en aandacht te geven.

Niet alleen mensen die ziek zijn (of geweest) kunnen voor steun in ons huis terecht. Naasten, bijvoorbeeld partners, kinderen waarvan een van de ouders kanker heeft, broers, zussen,ouders die een (volwassen) kind met kanker hebben, maar ook nabestaanden zijn van harte welkom.