Zomer bij ‘kLEEF!

De zomermaanden betekenen voor ons inloophuis dat wij in de maanden juli en augustus 2020 ’s ochtends geopend zijn van 9.30 tot 13.00 uur. Dit gaat in op maandag 29 juni.
Vanaf maandag 7 september is ons huis op maandag, dinsdag en donderdag ook ´s middags weer geopend.

Club van 100

Club van 100BSteunt u ons?
‘kLEEF! is een laagdrempelig inloophuis voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Maar ook naasten, partners, familie en nabestaanden kunnen in het huis terecht. Het hele jaar door is het huis vijf dagen per week geopend voor gesprekken, steun, informatie, lotgenotencontact en bieden wij een luisterend oor. Daarnaast is er een groot aanbod aan activiteiten. Stichting ‘kLEEF! is volledig afhankelijk van giften en donaties.

Word ‘kLEEF! genoot.
Als ‘kLEEF! genoot kunt u ons werk steunen door minimaal 100 euro per jaar te schenken. U wordt dan lid van de Club van 100.

Hoe doet u mee?
• door het inschrijfformulier Club van 100 in te vullen en te versturen.
• gewoon bellen naar ‘kLEEF! 055 - 576 26 76
• heel eenvoudig door minimaal 100 euro over te maken op rekeningnummer NL 68 ABNA 0421779683 t.n.v. de Stichting ‘kLEEF! o.v.v. Club van 100, uw naam, adres en eventueel uw bedrijfsnaam

Als ‘kLEEF! genoot wordt u uiteraard op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het inloophuis. 

Stichting ‘kLEEF! heeft een ANBI-status.
Onder bepaalde voorwaarden is het schenkingsbedrag van een periodieke schenking jaarlijks voor particulieren volledig aftrekbaar. U moet dan wel de schenking vastleggen in een overeenkomst van 5 jaar en ieder jaar hetzelfde bedrag schenken. Een uitgebreide uitleg over fiscale aftrekbaarheid van uw gift vindt u de linker kolom onder éénmalig of periodiek schenken. Hier vindt u ook de betreffende formulieren om optimaal gebruik te maken van de fiscale aftrekbaarheid van uw schenking.
Als u een overeenkomst van periodieke schenking tekent, houdt u er dan wel rekening mee dat de belastingdienst vereist dat het totale jaarbedrag na het aangaan van de overeenkomst moet zijn overgemaakt.

Voor bedrijven gelden andere fiscale voorwaarden.