Zomer bij ‘kLEEF!

De zomermaanden betekenen voor ons inloophuis dat wij in de maanden juli en augustus 2020 ’s ochtends geopend zijn van 9.30 tot 13.00 uur. Dit gaat in op maandag 29 juni.
Vanaf maandag 7 september is ons huis op maandag, dinsdag en donderdag ook ´s middags weer geopend.

Bewegen

Beweging 13 van 24

Hebt u kanker en bent u extreem moe? Of is uw conditie heel slecht geworden? Vraagt u zich af of u ooit weer een beetje de oude kunt worden?

Als u onder behandeling bent of daar net mee klaar, dan kunt u naar 'kLEEF! om te bewegen. In het inloophuis hebben we ruimte, apparatuur en deskundige begeleiding om te werken aan het begin van een betere conditie en beweegplezier.

We geven geen therapie maar u krijgt wel verantwoorde oefenstof die past bij uw wensen en mogelijkheden.

Het aanbod:
U doet mee aan oefensessies van 45 minuten in een groep van maximaal 4 personen. Onze beweegcoaches leiden de oefensessies. Wij streven ernaar dat u na deelname aan het programma met plezier en durf in beweging blijft.

Onze beweegcoaches zijn allen fysiotherapeut met ruime werkervaring en kennis op het gebied van oncologie.

Neem voor informatie en inschrijving contact met ons op. Aanmelding kan niet telefonisch, we maken graag persoonlijk met u kennis. Het aanbod geldt alleen voor mensen met kanker.

De kosten voor 10 keer bewegen zijn € 40,-.

Opgave bij de gastvrouw/heer in het inloophuis.