Koor, maandag

Men hoeft geen noten te kunnen lezen, het geheel is laagdrempelig en we gaan Nederlandstalige populaire muziek zingen. Onder het mom: van zingen word je vrolijk en vergeet je even je zorgen!

Elke maandag van 10.00 tot 11.30 uur o.l.v. Gerard Steffers (foto).  
Van te voren aanmelden is niet nodig, u kunt 's morgens binnenlopen en per keer betalen. Meer informatie bij de gastheer/ gastvrouw in het huis.
Kosten: € 2,- per keer.

Steffers Gerard 1